Dans une publication sur son compte Twitter, ce jeudi 30 septembre 2021  , le secteur Jenesse Populaire demande la libération de Jhonny Jean , étudiant à la faculté des sciences humaines et de Madame Elène Lubin, mère de 7 enfants. 

« SJAP ap mande liberasyon Johnny Jean,etidyan nan FASCH ak Elène Lubin ki se Manman 7 timoun. Nou mande popilasyon an leve kanpe kont enkonpetans @DrArielHenry ak @LeonCharles ki mete ansanm pou dekapitalize malere ak malerèz. An’n al di‘NON’ak kidnapè,NON ak ensekirite,lavi chè. » 

Laisser un commentaire